Pris, renter og vilkår

Pris, renter og vilkår

GlobeCard Mastercard pr. 15. januar 2023

Kortbestemmelser (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Pris pr. år Gældende  d.d.
Kortoprettelse 0 kr.
Privatkort 245 kr.
Familiekort 125 kr.
Øvrige priser
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder  1,50 %
Debitorrenten  19,56 %
Kontanthævning* 2 %, min. 50 kr.
Valutatillæg 2 %, plus eventuelle tillæg til Mastercard
Erstatningskort 150 kr.
Pris fra 30. august 2024: 175 kr.
Papirfaktura pr. faktura 35 kr.
Elektronisk faktura 0 kr.
Kopi af faktura 100 kr.
Kopi af nota - pr. nota 150 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 0 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 400 kr.
Pris fra 30. august 2024: Ekspreskort inden for Norden 450 kr. och Ekspreskort uden for Norden 900 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.
Overtræksgebyr 50 kr.
Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) 100 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort/konto 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002.
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.
Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger
Tilvalg
Betalingssikring 0,75 % af din udestående saldo pr. måned
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. 1 person: 130 kr. pr. md.
2 personer: 210 kr. pr. md.
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. 1 person: 235 kr. pr. md.
2 personer: 385 kr. pr. md.
Udnyttelse af kreditmaksimum
Eksempel på samlede kreditomkostninger, herunder ÅOP ved 100% udnyttelse af kreditmaksimum GlobeCard
Månedsrente 1,50 %
Debitorrente, årlig 19,56 %
Kreditmaksimum 15.000 kr.
Udnyttelsesprocent 100 %
Lånebeløb i kr. 15.000 kr.
Indregnet årsgebyr 245 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 2.700 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 17.955 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 21,89 %

Den 30. august 2024 hæver vi vores priser. Gebyret for erstatningskort under gyldighedsperioden bliver hævet til 175 kr for privatkort, og gebyret for ekspreskort vil stige til 450 kr inden for Norden og 900 kr uden for Norden. Hvis du ikke godkender ændringerne, kan du uden omkostninger opsige kortet ved at sende en sikker besked via Spendwise-appen eller Mit GlobeCard.

Opgørelsen er i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum kun gælder for 1 år, da det er er aftalt, at kontoens kreditmaksimum kun gælder indtil videre. Renten er variabel, beregnes af gælden og tilskrives hver måned.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.

Se din valutakurs