Pris, renter og vilkår

Pris, renter og vilkår

GlobeCard Mastercard pr. 15. januar 2023

Kortbestemmelser (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Pris pr. år Gældende  d.d.
Kortoprettelse 0 kr.
Privatkort 245 kr.
Familiekort 125 kr.
Øvrige priser
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder  1,50 %
Debitorrenten  19,56 %
Kontanthævning* 2 %, min. 50 kr.
Valutatillæg 2 %, plus eventuelle tillæg til Mastercard
Erstatningskort 150 kr.
Papirfaktura pr. faktura 35 kr.
Elektronisk faktura 0 kr.
Kopi af faktura 100 kr.
Kopi af nota - pr. nota 150 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 0 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 400 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.
Overtræksgebyr 50 kr.
Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) 100 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort/konto 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002.
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.
Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger
Tilvalg
Betalingssikring 0,75 % af din udestående saldo pr. måned
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. 1 person: 130 kr. pr. md.
2 personer: 210 kr. pr. md.
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. 1 person: 235 kr. pr. md.
2 personer: 385 kr. pr. md.
Udnyttelse af kreditmaksimum
Eksempel på samlede kreditomkostninger, herunder ÅOP ved 100% udnyttelse af kreditmaksimum GlobeCard
Månedsrente 1,50 %
Debitorrente, årlig 19,56 %
Kreditmaksimum 15.000 kr.
Udnyttelsesprocent 100 %
Lånebeløb i kr. 15.000 kr.
Indregnet årsgebyr 245 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 2.700 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 17.955 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 21,89 %

Opgørelsen er i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum kun gælder for 1 år, da det er er aftalt, at kontoens kreditmaksimum kun gælder indtil videre. Renten er variabel, beregnes af gælden og tilskrives hver måned.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.

Se din valutakurs