Pris, renter og vilkår

Pris, renter og vilkår

GlobeCard Mastercard pr. 15. juni 2021

Kortbestemmelser (pdf)Kortbestemmelser pr. 15 januar 2023 (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Pris pr. år Gældende  d.d.

Ændringer pr.
15. januar 2023

Kortoprettelse 0 kr.  
Privatkort 195 kr. 245 kr.
Familiekort 95 kr. 125 kr.
Øvrige priser
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 1. januar 2014 1,46 % 1,50 %
Debitorrenten pr. 1. januar 2014 18,99 % 19,56 %
Kontanthævning* 2 %, min. 50 kr.  
Valutatillæg 2 %  
Erstatningskort 150 kr.  
Papirfaktura pr. faktura 25 kr. 35 kr.
Elektronisk faktura 0 kr.  
Kopi af faktura 100 kr.  
Kopi af nota - pr. nota 150 kr.  
Forhøjelse af kreditmaksimum på kreditaftale 0 kr.  
Fremsendelse af kort til udland med kurer 200 kr. 400 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.  
Overtræksgebyr 50 kr.  
Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) 100 kr.  
Henstand med betaling 200 kr.  
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.  
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker 100 kr.  
Inkassogebyr privatkort/konto 100 kr.  
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002.
Timebetaling excl. moms 500 kr.  
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.  
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning  
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.  
Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger
Tilvalg
Betalingssikring 0,85 % af din udestående saldo pr. måned  
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. 1 person: 130 kr. pr. md.
2 personer: 210 kr. pr. md.
 
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. 1 person: 235 kr. pr. md.
2 personer: 385 kr. pr. md.
 
Udnyttelse af kreditmaksimum
Eksempel på samlede kreditomkostninger, herunder ÅOP ved 100% udnyttelse af kreditmaksimum GlobeCard  
Månedsrente 1,46 % 1,50 %
Debitorrente, årlig 18,99 % 19,56 %
Kreditmaksimum 15.000 kr. 15.000 kr.
Udnyttelsesprocent 100 % 100 %
Lånebeløb i kr. 15.000 kr. 15.000 kr. 
Indregnet årsgebyr 195 kr. 245 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 2.628 kr. 2.700 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 17.823 kr. 17.955 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP) 20,83 % 21,89 %

Opgørelsen er i henhold til lovens krav opgjort, som om kreditmaksimum kun gælder for 1 år, da det er er aftalt, at kontoens kreditmaksimum kun gælder indtil videre. Renten er variabel, beregnes af gælden og tilskrives hver måned.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Ved omregning fra udenlandsk valuta anvendes den kurs vi modtager fra Mastercard som referencekurs. Undtagelser kan forekomme. For alle valutaer beregnes et valutatillæg ved omregningen – jfr. prisbladet.

Se din valutakurs