Pris, renter og vilkår

Pris, renter og vilkår

GlobeCard Blue Mastercard pr. 1. marts 2020

Kortbestemmelser (pdf)Europæiske forbrugerkreditinformation (pdf)

Pris pr. år
Kortoprettelse 0 kr.
Privatkort 195 kr.
Familiekort 95 kr.
Øvrige priser
Månedsrente ved fordeling af saldoen over flere måneder pr. 1. januar 2014 1,46 %
Debitorrenten pr. 1. januar 2014 18,99 %
Kontanthævning* 2%, min. 50 kr.
Valutatillæg 2 %
Erstatningskort 150 kr.
Papirfaktura pr. faktura 25 kr.
Elektronisk faktura 0 kr.
Kopi af faktura 100 kr.
Kopi af nota - pr. nota 150 kr.
Forhøjelse af kreditmaksimun på kreditaftale 350 kr.
Fremsendelse af kort til udland med kurer 200 kr.
Nødkontanter inden 48 timer 500 kr.
Overtræksgebyr 50 kr.
Opsigelsesgebyr (ved opsigelse inden 6 måneder fra kortoprettelse) 100 kr.
Henstand med betaling 200 kr.
Genfremsendelse af girokort ifm. afviklingsordning, pr. gang 100 kr.
Morarente: Referencerente + 8,00 %, dog minimum den for kontoen fastsatte rentesats, jf. det til enhver tid gældende prisblad
Rykkergebyr privatkort/konto, pr. rykker 100 kr.
Inkassogebyr privatkort/konto 100 kr.
Oprettelse af frivilligt forlig: Uden retslige inddrivelsesomkostninger opgøres i henhold til bekendtgørelse 601 af 12.7.2002.
Timebetaling excl. moms 500 kr.
Timebetaling IT excl. moms 1.000 kr.
Tinglysning I henhold til gældende lovgivning
Indhentning af tingbogsattest 175 kr.
Ved betaling med kortet inden for EU (herunder Danmark) må betalingsmodtager ikke opkræve gebyr for at modtage kortet som betalingsmiddel. I andre lande kan betalingsmodtager opkræve et gebyr.
*For kontanthævning i kontantautomat gælder følgende begrænsninger
Tilvalg
Betalingssikring 0,85% af din udestående saldo pr. måned
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 1 mio. kr. 1 person: 130 kr. pr. md.
2 personer: 210 kr. pr. md.
Ulykkesforsikring med livsdækning, forsikringssum 2 mio. kr. 1 person: 235 kr. pr. md.
2 personer: 385 kr. pr. md.
Udnyttelse af kreditmaksimum
Samlet træk 15.000 kr.
Lånebeløb 15.000 kr.
Sum af renter i kredittens løbetid 2.627 kr.
Sum af lånebeløb + kreditomkostninger 17.627 kr.
Årlige omkostninger i procent (ÅOP)** 18,99%

**Beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) sker ud fra kreditaftalens løbetid på 1 år.

Omregningskurs ved forbrug i anden valuta end DKK

Se din valutakurs