Opdaterede kortbestemmelser giver dig bedre kontrol

Vi opdaterer vores kortbestemmelserne for alle private kort bl.a. som følge af EU-lovgivning om valutavekslingsomkostninger. Formålet er at gøre det enklere for dig at sammenligne omkostningerne ved valutaveksling, når du bruger dit kort. Prisen for valutaveksling er uændret, men du vil fremover modtage information fra os i forbindelse med visse køb eller kontanthævninger inden for EU eller EØS.

Sidste år blev der indført et nyt krav i EU-lovgivningen, der har gjort det lettere for dig at sammenligne forskellige virksomheders valutavekslingsomkostninger, når du betaler med eller hæver kontanter på dit kort inden for EU eller EØS. Alle virksomheder, der tilbyder valutaveksling, skal nu vise valutavekslingsomkostningerne i forhold til den valutakurs, der beregnes dagligt af Den Europæiske Centralbank.

På grund af EU-lovgivningen begynder vi nu at sende dig information om, hvor du kan sammenligne dine valutavekslingsomkostninger i forbindelse med køb i visse udenlandske valutaer. Hvis du foretager flere køb eller kontanthævninger i samme valuta, vil du kun modtage informationen i forbindelse med det første køb eller kontanthævning. Hvis du fortsætter med at betale med dit kort eller fortage kontanthævninger i samme valuta, vil du efter 30 dage modtage informationen på ny. I Spendwise app’en kan du under Indstillinger fravælge at modtage denne information.

Udover ovenstående ændringer er der sket en præcisering af eksisterende tekster om forhold, der allerede gælder, bl.a. om anvendelsen af kortet samt vores adgang til at begrænse brugen heraf. Samtidig fjernes muligheden for at få overført et beløb fra en kreditaftale tilknyttet kortet til din bankkonto.

Du finder de nye kortbestemmelser på siden "Priser og betingelser". På samme side finder du også det værktøj, der viser informationen om valutavekslingsomkostninger i forhold til Den Europæiske Centralbanks valutakurser.


Priser og bestemmelser